Symptoma

Symptoma  Neu starten
Pag-iingat! Sa kaso ng isang emergency:
Humingi ng emerhensiyang pangangalaga
Pag-iingat! Sa kaso ng isang emergency: Humingi ng emerhensiyang pangangalaga
File ng Pasyente
Lalaki, Babae, Intersex, Hindi nalalaman ang kasarian, {{age}} taon Hindi alam ang edad
Hindi nalalaman: Kasarian, Edad
I-delete ang lahat ng iniulat na sintomas
Walang naiulat na mga sintomas
Enter symptoms or answer a question with "Yes".
I-delete ang lahat ng hindi kasamang sintomas
Walang mga negated na sintomas
I-delete ang lahat ng hindi siguradong mga sintomas
Walang mga siguradong sintomas
Posibleng Mga Sanhi
{{formatConfidence(confidence)}} Kumpiyansa
Hindi sapat na data o masyadong maraming mga sintomas
Alinman magdagdag o mag-alis ng mga sintomas
Ang ⚕ Symptoma ay, una sa lahat, isang sistema sa pagpapaalala na gagamitin ng mga propesyonal sa paggamot. Sa paggamit sa website na ito, ganap mong nauunawaan at tinatanggap na hindi ito dapat gamitin bilang sistemang pang-diagnosis para sa pagpapasya. Hinding-hindi ito dapat gamitin para makakuha ng, palitan ang, o ipawalang-bisa ang klinikal na diagnosis ng isang propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan. Ang propesyonal sa paggamot pa rin ang dapat magbigay ng pinal na diagnosis. Ang impormasyong medikal na nasa website na ito ay pangkalahatan at hindi maaaring ipamalit sa payo ng isang propesyonal sa paggamot (halimbawa, ng isang kwalipikadong doktor o manggagamot)! Ang impormasyong mula sa internet, nang ito lang, ay HINDI maaaring gamitin at HINDI dapat gamitin para mag-alok o magbigay ng medikal na opinyon o kaya ay manggamot.