Sitemap | Symptoma

3001 hanggang 4000 pinakakaraniwang query

Binubuo ang listahan ng sample ng mga sintomas, sakit, at iba pang query. Linggo-linggong ina-update.

Bukol sa Bayag Seminoma Di-normal na Testicular Biopsy Blonde na Buhok Kaliwang Flank Pain Di-normal na Laryngoscopy Skin Rash sa Bandang Singit Kakulangan ng Calcium Metallic Taste Pagkalantad sa Metal Fumes Pananakit ng Hita Pagbabalat ng Balat Veterinarian Aerobic Bacteria Pagdurugo ng Utong Pamamaga ng Ulo at Leeg Pamamaga ng Anit Gustatory Hallucination Parosmia Mutism Jacksonian Seizure Bulging Fontanelle Pananakit ng Ulo sa Umaga Hypesthesia Neuralgia Unilateral na Panghihina ng Braso Kamakailan na Upper Respiratory Infection Panghihina ng Biyas Aphagia Opportunistic na Impeksyon Congenital Diaphragmatic Hernia Kagat o Sting ng Hayop sa Dagat Fishing Karyotype Abnormal Di-normal na Biopsy ng Buto Blepharal Pain Pangangapal ng mga Pilik-mata Crusted Eyelids Mabahong Ihi Urethral Bleeding Madilaw na Ihi Pamamaga ng Balat Localized na Pamamanhid Congenital Facial Anomaly Makitid na Mukha Bird-like Facies Intolerance sa Fat Disorder ng Atay sa Pagbubuntis Matinding Kirot Maliit na Bowel Mass Paninilaw ng Ngipin Paninilaw ng Balat Pilat sa Retinal Hindi Ganap na Paghimpak ng Pantog Vocal Tremor Dysgeusia Intolerance sa Init Penile Lesion Insulin C-Peptide Increased Mataas na Timbang ng Kapanganakan Kahirapang Umakyat sa Hagdanan Depormadong Tainga Congenital Malformation of the Ear  Mahahaba at Maninipis na Daliri Resting Tremor Cogwheel Rigidity Hypercalciuria Pag-ihi sa Kalagitnaan ng Gabi Salmonella Heartburn sa Gabi Pandama ng Na-block na mga Tainga Otorrhagia Pananakit ng Ilong Masakit na Penile Lesion Penile Pain Kirot sa Kamay Tender Spleen Camping Hunting Immunosuppressive Therapy Pamamaga ng Pang-itaas na bahagi ng Katawan Irregularly Irregular Heart Rhythm Sleep Attack Foreign Body Aspiration Paulit-ulit na Sinusitis Sikolohikal na Stress Pabalik-balik na Ubo Sobrang Paninigarilyo Exertional na Ubo Labis na Pagbahing Dyspnea na may Biglaang Pagsulpot Hindi Makalakad Hindi Makatayo Paulit-ulit na Pleural Effusion Limitasyon sa Paggalaw ng Siko Paika-ikang Paghakbang Di-normal na Synovial Biopsy Limitasyon sa Hanay ng Paggalaw ng Kasu-kasuan Kresipitasyon ng Kasu-kasuan Paninigas ng Balikat Arthritis sa Bukung-bukong Paglalakad na may Tungkod Myocardial Ischemia Exertional na Pananakit ng Kalamnan Premature Aging Gingival Hypertrophy Ukab sa mga Kuko Desquamating Rash Cerebellar Sign Pag-init ng mga Mata Rebound Tenderness ng Tiyan Perforation sa Cecum Psychomotor Retardation Kaliwang Atrial Hypertrophy Cardiac Catheterization Abnormal Pamamanhid ng Dila Circumoral Pallor Paghinto sa paggamit ng Benzodiazepine Premature Ejaculation Agoraphobia Globus Symptom Dystonia Alerdyi sa Sulfonamide Tuyong mga Mata Mainit, Tuyong Balat Pagbawas ng Pagpapawis Ulcer sa Binti Black Tongue Kirot sa Ibabang Bahagi ng Binti Preoccupation sa Pagkain Disorder sa Pagkain Pinahabang QT Interval Pamamanhid ng Puwit Effusion ng Tuhod Chest Wall Pain Pananakit ng Ibabang Bahagi ng Likuran na Umaabot sa Likuran ng Binti Pananakit ng Dibdib na Umaabot hanggang Likuran Sternal Tenderness Di-normal na X-Ray ng Gulugod Kirot sa Bukung-bukong Eosinophilic Gastroenteritis Kabag Dugong Kulay Tsokolate Maroon na Stools ST Elevation sa Anterior Leads Pananakit sa Braso Pananakit ng Kaliwang Balikat Pananakit ng Dibdib na Umaabot hanggang Kaliwang Braso Pananakit ng Itaas na Bahagi ng Likod Exertional na Pananakit ng Dibdib T Wave Inversion Pagdahak ng Maraming Dugo Unilateral Ptosis Unilateral Blindness Unilateral na Pananakit ng Mata Masakit na Ophthalmoplegia Hindi naaangkop na Pagtawa Nosocomial Pneumonia Pagdurugo sa Loob ng Bibig Petechiae Pagdurugo ng mga Gilagid Di-normal na Resulta ng Pagsusuri sa Bone Marrow Exertional na Pananakit ng Ulo Pagtaas ng Transferrin Saturation Pamamanhid ng Kamay Matagal na Paggaling ng Sugat Pamamaga ng Scrotum Pamamaga ng Penis Fluid Wave ng Tiyan Pruritus sa Ilong Malalang Pananakit ng Ibabang Bahagi ng Likuran Chronic na Pananakit ng Ulo Pagtaas ng LDL Pagtaas ng Enerhiya Paralysis ng Dila Bilateral na Panghihina ng Braso Kahirapan sa Pag-vocalize Pagbaba ng Lakas ng Paghawak Di-normal na Biopsy ng Balat Di-normal na Renal Biopsy Massive Splenomegaly Skin Plaque Dyskinesia Compulsive Behavior Labis na Pagdaldal Bitak-bitak na mga Labi Halu-halong Ideya Orthopnea D-Dimer Abnormal Komplikasyon sa Panganganak Mahinang Pulso Pilat sa Kornea Photosensitive Skin Rash Pango Pagsasalita na Lumalabas ang Hangin sa Ilong Lesion sa Balat Chest Wall Tenderness Brain Biopsy Abnormal Pananakit ng Tiyan na may Pag-ihi Mucus sa Stool Nana sa Stool Proctocolitis Matinding Mental Retardation Di-normal na Electroencephalogram Anomia Mga Extrapyramidal na Sintomas Brain CT Scan na nagpapakita ng Enlarged Ventricles Progresibong Dementia Cyanosis sa Labi Kahirapan sa Pagtagal sa Pag-eehersisyo Exertional Cyanosis Exertional Syncope Cyanosis Di-normal na Pagsusuri sa Paggana ng Baga Cirrhosis na hindi Sanhi ng Pag-iinom Spastic Paralysis Spastic na Paghakbang Sabog-sabog na Buhok Pagkalagas ng Buhok sa Kilay Pagkalagas ng Buhok sa Kili-kili Alopecia Totalis Pagbaba ng Urine Uric Acid Paroxysmal na Ubo Periorbital Dark Circles Pagbahing Allergic Cough Kasaysayan ng Pamilya ng pagkakaroon ng Arthritis Paninigas ng Ibabang Bahagi ng Katawan Paninigas ng Kasu-kasuan Lumbosacral Back Pain Pamamanhid ng Labi Paghina ng Mentalidad Pamamanhid ng Mukha Carpopedal Spasm Oral Edema Explosive Diarrhea Pathologist Pangangati ng Ilong Kasaysayan ng Pamilya ng pagkakaroon ng Depression Pagtaas ng Blood Urea Nitrogen Pagtaas ng HDL Paulit-ulit na Respiratory Infections Bilbil sa Tiyan Pagtaas ng Iron Paulit-ulit na Sakit ng Ulo Paulit-ulit na Paninilaw Secondary Parkinsonism MRI na Nagpapakita ng Cerebellar Atrophy Steppage na Paghakbang Pamamanhid ng mga Paa Pananakit ng Daliri sa Paa Kirot sa Paa't Kamay Di-normal na Paglakad Bradypnea Pagtaas ng Uric Acid Pagbaba ng Insulin Pagbaba ng Magnesium Physiologic Coordination Mahinang Koordinasyon Dysphasia at Aphasia Pagtaas ng Free Fatty Acids Euphoric Mood Kahirapan sa Pagbalanse Dysarthria Malakas na Gana sa Pagkain Auditory Hallucination Agresibong Pag-uugali Mabagal na Pagsasalita Bulol na Pagsasalita Malabong Paningin Halusinasyon Fine Tremor Tremor Panginginig ng Kamay Pansamantalang Amnesia Pagtaas ng Tyrosine Hyposmia Transient Blindness Pruritus sa Mata Labis na Pagluluha Masakit na Ubo Visual Hallucination Pagtaas ng Leukocyte Alkaline Phosphatase Bradycardia Mabagal na Pulso Decrease in Height Bounding Pulse Pinahabang PR Interval Pagbaba ng Bitamina C Manic Behavior Macrocytosis Generalized Lymphadenopathy Hepatosplenomegaly Di-normal na Pagsusuri sa Paggana ng Atay Pagiging Pabigla-bigla Pagbaba ng Follicle-stimulating Hormone Hypertrichosis Naantalang Pag-unlad at Pagdibelop Striae Distensae Polyuria Virus Pangangati ng Lalamunan Malalang Ubo Impeksyon sa Ibabang Bahagi ng Respiratoryo Pagbaba ng Leukocytes Pantal sa Balat ng Tiyan Rhinorrhea Paulit-ulit na Otitis Media Baradong Ilong Paghinga sa Bibig Paghilik Coated na Dila Di-normal na Endometrial Biopsy Pagtaas ng Estrogen Postcoital na Pagdurugo Pagtaas ngThyroglobulin Urge Urinary Incontinence Hemospermia Urinary Dribbling Prostatodynia Prostatic Mass Prostate Tenderness Masakit na Ejaculation Prostatic Nodule Kirot sa Buto Nocturia Urinary Urgency Pamamaga ng Scotum Di-normal na Prostate Ultrasound Di-normal na Thyroid Ultrasound Thyroid Nodule Pagkalantad sa Benzene Pagbaba ng Calcium Pagtaas ng Direct Bilirubin Pananakit ng Tiyan na Tumatagos hanggang Likuran Pananakit ng Likod Thrombophilia Kahusayan ng Emosyonal Di-normal na CT Scan ng Lapay Pagtaas ng Trypsin Pagtaas ng Beta-HCG Pyrosis Mataas na Abdominal Girth Postmenopausal Hemorrhage Urinary Hesitancy Pagkabundat ng Tiyan Pagbaba ng Fibrinogen Di-normal na Prostatic Biopsy Di-normal na Scan sa Buto Pataas ng Gastrin Pagtaas ng Parathyroid Hormone Hematemesis Coffee Ground Emesis Helicobacter Pylori Di-normal na Biopsy sa Sikmura Colon Biopsy Abnormal Di-normal na Colonoscopy Pagbaba ng Mean Corpuscular Volume Pagtaas ng Bilang ng Monocyte Pagbaba ng Mean Corpuscular Hemoglobin Di-normal na CT Scan sa Dibdib Di-normal na Biopsy sa Suso Pagtaas ng Thyroid Stimulating Hormone Tumaas na Calcitonin Dimpling ng Balat sa Suso Di-normal na Mammogram Bloody Nipple Discharge Di-normal na Biopsy ng Pantog Burning Micturition Pananakit ng Tiyan na Sanhi ng Alak Pagkapal ng Lipase Epigastric Pain Dark Urine Hindi masakit na Paninilaw Kulay Clay na Stool Di-normal na Biopsy ng Lymph Node Pagtaas ng Lymphocytes Pagtaas ng Magnesium Pagbaba ng Urine Potassium Paulit-ulit na Pagsusuka Pagbaba ng Bilang ng Reticulocyte Eosinophilia Pagkahilig sa Maalat Intolerance sa Lamig Chronic na Hypotension Hypothermia Naantalang Pagdibelop ng Buto Pagtaas ng Calcium Pagbaba ng Peripheral Pulse Pagpapahiwatig ng Pagpapakamatay Pagsubok sa Pagpapakamatay Pag-abuso sa Methamphetamine Paghikab Pagsusuka ng Sanggol Di-sapat na Pagpapakain sa mga Sanggol Pagtaas ng Urine Sodium Oliguria Anuria Pag-twitch ng Kalamnan Di-ligtas na Gawi sa Pakikipagtalik Di-normal na Pagsusuri sa Tumbong Vaginal Odor Vaginal Discharge Cervical Motion Tenderness Pagtaas ng Erythrocytes Pagtaas ng Hemoglobin Pagtaas ng Arterial Blood pH Apnea Dyspnea habang Nagpapahinga Exertional Dyspnea Flattened T Wave Pananakit ng Noo Pruritus MRI Scan na nagpapakita ng White Matter Lesions ST Elevation Chronic na Ubo Maplemang Ubo Chronic na Maplemang Ubo Purulent Sputum Hemoptysis Di-normal na Biopsy ng Baga Pamamaga ng Tadyang Fungus Unilateral Proptosis Paninigas ng Panga Pamamaga ng Gingival Madaling Magkapasa Cushingoid Facies Pamamaga ng Kamay Pagbaba ng Thyroid Stimulating Hormone Di-normal na Visual Field Test Arthralgia Kagaspangan ng Balat Coarse Facial Features Paglaki ng Ilong Pagiging Paos Mabilis na Paglaki Di-regular na Regla Depormadong Kasu-kasuan Hyperpigmentation Naantalang Secondary Sexual Development Arthritis sa Galang-galangan Prognathism Mataas at Maumbok na Noo MRI Scan na nagpapakita ng Paglaki ng Pituitary Pagkawala ng Paningin Pamamaga ng Kasu-kasuan Pananakit ng Tuhod Pananakit ng Baywang Pananakit ng Paa Hyporeflexia Hyperreflexia Paulit-ulit na Pagtatae Hypersalivation Fingertip Ulceration Blotchy Rash Paresthesia Pag-init ng mga Paa Photophobia Pamamaga ng Mga Kamay at Paa Perianal Rash Vesicular Rash Buccal Ulceration Iritableng Sanggol Pagkamayamutin Paulit-ulit na Impeksyon Pamamaga ng Daliri Mucocutaneous Rash Iritasyon sa Kornea Pagbaba ng Alkaline Phosphatase Growth Retardation Mga Blister sa Labi Kawalan ng Luha sa Mata Pananakit ng Biyas Blepharoptosis Cranial Asymmetry Pag-bulong ng Puso Lumbar Puncture Abnormal Nystagmus Di-normal na MRI Scan ng Utak Unilateral na Panghihina ng Mukha Vertigo Otalgia na may Normal Drum Paghina ng Pandinig Problema sa Pandinig Otalgia Tinnitus Ear Fullness Dysacusis Pag-iwas sa Pakikisalamuha Papule Malar Rash Namumulang Mata Pamumula ng Mukha Namumulang Ilong Lesion sa Balat ng Mukha Flushing Pagbaba ng Chloride Pagpalya ng Baga Pagtaas ng Chloride Paumulikat ng Binti Somnolence Pagbawas ng Gatas Kahirapan sa Pagpapalagay Maikling QT Interval Pagtaas ng Bicarbonate Pagtaas ng Urine Potassium Pagtaas ng Potassium Bakterya Anaerobic Bacteria Tachypnea Di-normal Biopsy ng Atay Myalgia Panghihina ng Kalamnan Pakiramdam na Parang Napapaso ang Balat Malamig, Namamawis na Balat Melena Pagbula ng Bibig Black Stools Dugo sa Stool Masakit na Lalamunan Hemorrhagic Diarrhea Polydipsia Maikling Daliri Dysmorphic na Mukha Maikling Katawan Dyspepsia Kirot sa Ibaba Bahagi ng Katawan Kirot sa Alak-alakan Pananakit ng Sakong Retrosternal na Pananakit ng Dibdib Clubbed na Daliri Mabahong hininga Regurgitation ng Di-natunaw na Pagkain Paulit-ulit na Pulmonya Early Satiety Ketotic Breath Diabetes Mellitus na may Hypoglycemia Pagbaba ng Potassium Juice ng Grapefruit Pagtaas ng Glucose Pagbaba ng Bilang ng Neutrophil Pagbaba ng Glucose Gingival Ulceration Sugat na Bibig Asymptomatic Pananakit ng Mata Bullous Rash Pagkahilo at Pakiramdam na Maagan ang Ulo Dry, Marupok na Buhok Maluwag na Ngipin Mababang Kumpiyansa sa Sarili Paglalabas ng Galit Pagbabago sa Personalidad Withdrawn Kawalang-interes Hindi Paglaki Hyperactivity Galit Paggising sa Kalagitnaan ng Gabi Naantalang Pagdibelop ng Motor Skills Pagkatuwa Depormadong Biyas Pagkahulog Vaginismus Di-normal na X-Ray ng Dibdib Dyspnea Kaliwang Upper Quadrant Pain Mataas na Lagnat Pananakit ng Dibdib Lalong Pananakit ng Dibdib kapag Humihinga Pananakit ng Balikat Tuyong Ubo Nagbagong Bowel Function Pagbaba ng Hematocrit Pagbaba ng Hemoglobin Ubo Makirot na Bukol sa Dibdib Namumulang Suso Discharge sa Utong Bukol sa Suso Pananakit ng Gulugod Di-normal na Paggana ng Bato Flank Pain Dysuria Pagtaas ng Creatinine Tenesmus Pananakit ng Perineal Buttock Pain Pananakit ng Leeg Stridor Paninigas ng Leeg Odynophagia Deglutition Disorder Paglalaway Mass sa Leeg Glossalgia Pamamaga ng Leeg Echocardiogram Abnormal Pananakit ng Kanang Balikat Pananakit ng Kanang Flank Pagbaba ng Bilang ng Platelet Pelvic-Girdle Pain Pananakit ng Ibabang Bahagi ng Likuran Pananakit ng Balakang sa Kababaihan Pananakit ng Balakang Pamamaga ng Perineal Pamamaga ng Tumbong Lethargy Pagtaas ng Cerebrospinal Fluid Protein Nagbagong Mental Status Leukocytosis Bukol sa Atay sa Ultrasound Di-normal na Ultrasound ng Atay Pamamaga ng Atay Cervical Lymphadenopathy Pangingirot ng Pisngi Unilateral na Pananakit ng Mukha Trismus Pananakit ng Panga Pananakit ng Ngipin Pagkirot ng Mukha Pananakit ng ulo Pananakit ng Gingival Bukol sa Panga Facial Edema Pamamaga ng Labi Pagbaba ng Erythrocytes Hyperglobulinemia Pamamawis sa Gabi Di-normal na CT Scan ng Tiyan Ulcer Subacute Clinical Course Low Fever Kahibangan Pagbaba ng Progesterone Ulcer sa Utong Panginginig Rigor Pag-iyak Suprapubic Pain Pagtaas ng Leukocytes Malaise Pagdurugo sa Unang Trimester Pagdurugong Kumplikasyon ng Pagdadalang Tao Spontaneous Abortion Madalas na Pagpapalaglag Pagtaas ng Mean Corpuscular Volume Pagbaba ng Folic Acid Pagtaas ng Reticulocytes Pagbaba ng Bitamina E Pagbaba ng Haptoglobin Bulky, Greasy, Frothy Stools Chronic na Pagtatae Pagbaba ng Visual Acuity Pagbaba ng LDL Areflexia Kahirapan sa Paglalakad Kawalan ng Reflex sa Tuhod Kawalan ng Reflex ng Bukung-bukong Tachycardia Wide QRS Complex Diplopia Cranial Nerve Involvement Pamamaga sa Bahaging Epigastric Pananakit ng Bayag Pamamaga ng Kanang Lower Quadrant Pananakit sa Paligid ng Tiyan Tenderness ng Tiyan Pagpapasa ng Tiyan Mataas na Sedimentation Rate Sinok Kaliwang Lower Quadrant Pain Pagkabalisa Homonymous Hemianopsia Pabalik-balik na Pagsusuka Pallor Pamumulikat ng Tiyan Pagbaba ng Estrogen Periumbilical Pain Pananakit ng Tiyan Pagkawala ng Ganang Kumain Pabalik-balik na Pananakit ng Tiyan Chronic na Pananakit ng Tiyan Paghilab ng Tiyan Matinding Pananakit ng Tiyan Intravenous Administration Clitoromegaly Hirsutism Pagbabago ng Boses Pagtaas ng Libido Pagbaba ng High Density Lipoprotein Pagtaas ng Alkaline Phosphatase Pagbaba ng Thyroid Binding Globulin Juvenile Periodontitis Crohn Disease Hemophilia A Spinal Metastasis Versive Seizure Vaginal Prolapse Urethral Obstruction Tuberous Sclerosis Trisomy 18 Coloboma Toxic Nodular Goiter Pagtatae ng Bata Thyroid Lymphoma Thyroid Gland Disorder Varicocele Tenosynovitis ng Galang-galangan Von Willebrand Disease T-Cell Lymphoma Tarsal Tunnel Syndrome Hyperhidrosis o Diaphoresis Dysphagia Surgical na Pamamaraan Struma Ovarii Streptococcal na Impeksyon Exotropia Situs Inversus Malalang Sinusitis Pinsala sa Balikat Cutaneous Sarcoidosis Rotavirus na Impeksyon Kakulangan ng Bitamina D Retinal Perforation Pagkasira ng Bato Raynaud Phenomenon Tularemia Puerperium Exostosis Myocardial Infarction Kakulungan sa Protein C Prostate Rhabdomyosarcoma Pagdadalantao Werner Syndrome Presbycusis Precocious Puberty Pangatlong Trimester ng Pagbubuntis Plummer-Vinson Syndrome Placental Disorder Pityriasis Circinata Pittsburgh Pneumonia Phlegmonous Gastritis Phlegmasia Alba Dolens Pharyngitis Peritonsillar Abscess Periodontitis Pericarditis Paroxysmal Supraventricular Tachycardia Parkinsonian Disorder Mga Pagkataranta Pancreatoblastoma Nana sa Lapay Sterol 27-Hydroxylase Deficiency Chronic na Pananakit Pachyonychia Congenita Pumutok na Ovarian Cyst Androblastoma Osteopetrosis Retinoblastoma Paget Disease sa Bone Urea Cycle Disorder Neuromyelitis Optica Optic Neuropathy Leber's Hereditary Optic Neuropathy Onychomycosis Olecranon Bursitis Palsy sa Mata Writer's Cramp Norwalk Virus na Impeksyon Neurological Disorder Tumor sa Buto Nemaline Myopathy Pagbara sa Ilong Narcolepsy Nail Bed Injury Myotonic Dystrophy Myelopathy Essential Thrombocythemia Chronic na Myeloid Leukemia Polycythemia Vera Mycosis Fungoides Mycobacterial na Impeksyon Muscular Dystrophy Spasm ng Kalamnan Strain ng Kalamnan Hospital Addiction Syndrome Spinal Cord Compression Multiple Hamartoma Syndrome Disorder sa Paggalaw Pinsala sanhi ng Seat Belt Morton's Metatarsalgia Metastasis Metabolic Disease Menopause Menkes Disease Amyloidosis Myeloproliferative Disease Spleen Disease Mucopolysaccharidosis 6 Funnel na Dibdib Homocystinuria Pes Planus Malt Worker's Lung Depormadong Paa Macular Degeneration Waldenstrom Macroglobulinemia Lymphocytic Gastritis Wiskott Aldrich Syndrome Malalang Lymphoblastic Leukemia  Vestibular Neuronitis Multiple Sclerosis Lupus Vulgaris Sugat sa Baga Neonatal Respiratory Distress Syndrome Lumbar Radiculopathy Sacral Radiculopathy Spondylolisthesis Lumbar Disk Herniation Sakit sa Atay Liposarcoma Polycystic Ovary Syndrome Acquired Partial Lipodystrophy Leptomeningeal Metastasis Leprosy Lenegre Disease Visceral Leishmaniasis Prader-Willi Syndrome Polydactyly Sugat Labile Hypertension Sprain sa Tuhod Keratoconus Tigdas Kawasaki Disease Spinal Muscular Atrophy Type 3 Synovial Cyst Arthropathy Dislokasyon ng Kasu-kasuan Bali sa Panga Temporomandibular Joint Dislocation Isovaleric Acidemia Idiopathic Pulmonary Fibrosis Interstitial Lung Disease Inflammatory Bowel Disease Pagkabaog Chronic na Impeksyon Subcutaneous Injection Bloch Sulzberger Syndrome Impacted Cerumen Chronic na Lymphocytic Leukemia Tinea Pedis Pruritic Urticarial Papules at Plaques ng Pagbubuntis Orthostatic Hypotension Hypospadias Locked-in Syndrome Kallmann Syndrome Hypogammaglobulinemia Hyperuricosuria Hyperthyroidism Sakit sa Bato Hyperkalemic Periodic Paralysis Williams-Beuren Syndrome Hyperbaric Oxygen Therapy Hydrops Fetalis Hydropneumothorax Spermatic Cord Hydrocele Echinococcosis Mucopolysaccharidosis 2 Chronic na Abscess Phenylketonuria Di-pantay na Haba ng Binti Dislokasyon ng Baywang Postherpetic Neuralgia Chorioretinitis Pemphigus Vulgaris Ventral Hernia Diaphragmatic Hernia Namamanang Sakit Pagpalya ng Atay Hemopneumothorax Namamanang Spherocytosis Alpha-Thalassemia Hematoma Pinsala sa Bungo Meniere's Disease Pinsala sa Ulo Angelman Syndrome Chronic na Inflammatory Demyelinating Polyneuropathy Non-Hodgkin Lymphoma Gouty Tophus Pyosalpinx Salmonella na Impeksyon Benign na Migratory Glossitis Scarlet Fever Glioblastoma Multiforme Rotator Cuff Tear Glanzmann Thrombasthenia Tourette Syndrome Hemolytic Anemia Hemolysis Osteoclastoma Soft Tissue Sarcoma Gardner Syndrome Galactosemia Chronic na Otitis Externa Wilson Disease Iris Disorder Mga Pekas Bali Pinsala sa Ilong Metatarsal Fracture Bali sa Mukha Transverse Process Fracture Epiphyseal Trauma Mga Problema sa Pustiso Foreign Body sa Tainga Bilanggo ng Digmaan Pagsusuka ng Pagbubuntis Fibrosarcoma Fibrolamellar Hepatocellular Carcinoma Herpes Labialis Femoral Neck Fracture Bali sa Baywang Whitlow Hindi Paglaki ng Sanggol Factor X Deficiency Hemophilia B Thyrotoxicosis Factitia Fabry Disease Status Asthmaticus Allergic Asthma Exfoliation Syndrome Osteosarcoma Ewing's Sarcoma Gastroesophageal Reflux Disease Erythromelalgia Erythropoietic Protoporphyria Erythrocytosis Rubella Sickle Cell Disease Erythema Chronicum Migrans Episcleritis Focal Onset Impaired Awareness Seizure Milium Epidermolysis Bullosa Eosinophilic Gastritis Tendinitis Entrapment Neuropathy Tracheal Stenosis Endometrial Stromal Sarcoma Endometrial Polyp Islet Cell Tumor Zollinger Ellison Syndrome Marfan Syndrome Encephalopathy Leigh's Disease Japanese Encephalitis Temporal Lobe Epilepsy Herpes Simplex Encephalitis Chronic na Obstructive Pulmonary Disease Coronary Artery Embolism Lithium Pagkapaso Myopia Dislokasyon ng Balikat Kyphoscoliosis Ehlers-Danlos Syndrome Malalang Otitis Externa Atopic Dermatitis Pag-abuso sa Hallucinogen Ecchymosis Pagdurugo Retinal Detachment Escherichia Coli na Impeksyon Dysthymic Disorder Dyskeratosis Congenita Duchenne Muscular Dystrophy Pagkalunod sa Dagat Pagkalunod Hirschsprung's Disease Down Syndrome Kagat ng Aso Cirrhosis sa Atay Diverticulosis sa Bituka Intolerance sa Lactose Pernicious Anemia Tonsillitis Vegan Diet Neuropathy Diaper Rash Polymyalgia Rheumatica Di-pagtalab ng Insulin Diabetes Mellitus Type 2 Diabetic Retinopathy Preeclampsia Meralgia Paresthetica Diabetic Nephropathy Open-Angle Glaucoma