3001 hanggang 4000 pinakakaraniwang query

Binubuo ang listahan ng sample ng mga sintomas, sakit, at iba pang query. Linggo-linggong ina-update.