501 hanggang 1000 pinakakaraniwang query

Binubuo ang listahan ng sample ng mga sintomas, sakit, at iba pang query. Linggo-linggong ina-update.